top of page

भर्ना

 

को

ll प्रिस्कूलमा जाने बालबालिकाहरूले प्रतीक्षा सूची फारम भरेर दर्ता गर्नुपर्छ।  मिति क्रम अनुसार पदहरू प्रस्ताव गरिनेछहाम्रो कोष दिशानिर्देशहरू अनुसार, पछ्याइएको पहुँचको प्राथमिकताको साथ प्रतीक्षा सूचीबाट।

तपाईंको बच्चालाई भर्ना गर्दा, प्रशासन/सदस्यता शुल्क लागू हुनेछ। 

पुन: भर्ना प्रक्रिया फिर्ता हुने बच्चाहरू र तिनीहरूका भाइबहिनीहरूको लागि मध्य वर्ष घोषणा गरिएको छ।

bottom of page