top of page

हाम्रो समूह

Dubbo West Preschool Inc. 5 को एक पेशेवर टोली द्वारा संचालित छ प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षकहरू, 8 डिप्लोमा प्रशिक्षित शिक्षकहरू, 3 प्रमाणपत्र III प्रशिक्षित शिक्षकहरू, सामान्य/सम्भारसहायक र प्रशासन प्रबन्धक। सबै कर्मचारीहरूसँग हालको अद्यावधिक प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्रहरू छन्। कर्मचारीहरू सधैं थप प्रशिक्षणमा छन्व्यावसायिक विकास पाठ्यक्रमहरू मार्फत। प्रिस्कूलले हाम्रो प्रिस्कूलमा उच्च शैक्षिक स्तर कायम राख्नको लागि व्यावसायिक विकासलाई आवश्यक ठान्छ।

bottom of page